अलिबाग, दि.18 : जिल्हा प्रशासनाने दि.01 मार्च ते 18 मे 2020 दरम्यानचा जिल्ह्यातील करोना संबंधीत नागरिकांचा तपशिल कळविला आहे,
दिवसातील कोविड बाधित रुग्ण संख्येत झालेली वाढ – 28 (पनवेल मनपा–12, पनवेल ग्रामीण- 07, उरण-2,कर्जत-1,अलिबाग-1, माणगाव-5), दिवसातील कोविड बाधित बरे झालेले रुग्ण- 20 (पनवेल मनपा- 10, उरण-9, अलिबाग-1) ,दिवसातील मृत पावलेले रुग्ण – 2 (पनवेल मनपा- 02)
जिल्ह्यातील एकूण परदेश प्रवासावरून परतलेल्या नागरिकांची संख्या (01/03/2020 ते 18/05/2020) – 1 हजार 636, परदेश प्रवासावरुन परतल्यानंतर निरीक्षणाखाली असलेल्या परंतु 14 दिवसांचा incubetion कालावधी पूर्ण केलेल्या नागरिकांची संख्या – 1 हजार 589, कोविड-19 बाधित व्यक्तींच्या संपर्कात निरीक्षणाखाली असलेल्या नागरिकांची संख्या- 21 हजार 511, कोविड-19 बाधित व्यक्तींच्या संपर्कात असलेल्या व घरामध्ये अलगीकरणात Home Quarantine ठेवलेल्या परंतु 14 दिवसांचा Incubetion कालावधी पूर्ण केलेल्या नागरिकांची संख्या- 8 हजार 077 आज रोजी घरामध्ये अलगीकरण आत Home Quarantine असलेले नागरिक- 12 हजार 653, शासकीय अलगीकरण कक्षामध्ये Institutional Qurantion असलेले नागरिक- 235, मयत नागरिकांची संख्या-20 (पनवेल मनपा-10, पनवेल ग्रामीण-3, पोलादपूर-1, महाड-3, कर्जत-1, खालापूर-1, मुरुड-1),
कोविड-19 ने बाधित झालेले व उपचारानंतर बऱ्या झालेल्या नागरिकांची संख्या- एकूण 181 (पनवेल मनपा-125, पनवेल ग्रामीण 27, श्रीवर्धन-5 उरण-16, कर्जत-3, पोलादपूर-1, खालापूर-1,अलिबाग-3).
सद्य:स्थितीत करोना +ve असलेल्या (Active Cases) नागरिकांची संख्या- एकूण 345 (पनवेल मनपा-136, पनवेल ग्रामीण-84, उरण-112, अलिबाग-2, तळा-1, खालापूर-1, कर्जत-1, महाड-1, पेण-1,माणगाव-6).
नागरिकांच्या SWAB तपासणीबाबत माहिती पुढीलप्रमाणे-
जिल्ह्यातून कस्तुरबा गांधी रुग्णालय, मुंबई येथे तपासणीसाठी पाठविण्यात आलेल्या नागरिकांची संख्या- 2 हजार 150, कस्तुरबा गांधी रुग्णालय, मुंबई येथे तपासणी केल्यानंतर SWAB Testing न करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेल्या नागरिकांची संख्या- 36, SWAB तपासणी केलेल्या नागरिकांची संख्या-2 हजार 114, तपासणीअंती ‘-’ ve रिपोर्ट प्राप्त नागरिकांची संख्या- 1 हजार 483, तपासणीअंती रिपोर्ट मिळण्यासाठी प्रलंबित असणाऱ्या नागरिकांची संख्या- 85, आतापर्यंत जिल्हृयात तपासणी अंती ‘+’ ve रिपोर्ट प्राप्त नागरिकांची संख्या- 546,
सद्यस्थितीत करोना ‘+’ ve असलेल्या नागरिकांची संख्या (Active Cases)-345, ‘+’ ve रिपोर्ट असलेले उपचारानंतर ‘-’ ve रिपोर्ट आलेले नागरिक संख्या-181, मयत नागरिकांची संख्या- 20 (पनवेल मनपा- 10 पनवेल ग्रामीण- 3, पोलादपूर-1, महाड-3, कर्जत-1,खालापूर-1, मुरुड-1) .

By खबरबात 360 - एन. बी. व्हिडिओ

आम्ही साकारत आहोत प्रथमच वेबसाईट विश्वातील नवी संकल्पना 360 डिग्रीच्या भव्यतेतून "खबरबात ३६० डिग्री डॉट कॉम"

error: Content is protected !!