‘देवांची हंडी’ चा भव्य सोहळा पहा ३६० डिग्री कॅमेऱ्यातून

[dimage url=”https://khabarbaat360.com/wp-content/uploads/2019/11/Navnath-Handi-88.jpg” zoom_level=”1″ anim_speed=”1″ control=true] Navnath Handi Image one [dimage url=”https://khabarbaat360.com/wp-content/uploads/2019/11/Navnath-Handi-77.jpg” zoom_level=”1″ anim_speed=”1″ control=true] Navnath handi Image two [dimage url=”https://khabarbaat360.com/wp-content/uploads/2019/11/Navnath-Handi-66.jpg” zoom_level=”1″ anim_speed=”1″ control=true] Navnath handi Image three [dimage url=”https://khabarbaat360.com/wp-content/uploads/2019/11/Navnath-Handi-55.jpg” zoom_level=”1″ anim_speed=”1″ control=true] Navnath handi Image four [dimage url=”https://khabarbaat360.com/wp-content/uploads/2019/11/Navnath-Handi-44.jpg” zoom_level=”1″ anim_speed=”1″ control=true] Navnath handi Image five [dimage url=”https://khabarbaat360.com/wp-content/uploads/2019/11/Navnath-Handi-33.jpg” zoom_level=”1″ anim_speed=”1″ control=true] Navnath handi Image six [dimage url=”https://khabarbaat360.com/wp-content/uploads/2019/11/Navnath-Handi-22.jpg” zoom_level=”1″ anim_speed=”1″ control=true] Navnath handi Image seven [dimage url=”https://khabarbaat360.com/wp-content/uploads/2019/11/Navnath-Handi-11.jpg” zoom_level=”1″ anim_speed=”1″ control=true] All Navnath handi Images

By खबरबात 360 - एन. बी. व्हिडिओ

आम्ही साकारत आहोत प्रथमच वेबसाईट विश्वातील नवी संकल्पना 360 डिग्रीच्या भव्यतेतून "खबरबात ३६० डिग्री डॉट कॉम"

error: Content is protected !!