अलिबाग, जि. रायगड, दि.11 (जिमाका) : जिल्हा प्रशासनाने दि.01 मार्च ते 11 मे 2020 दरम्यानचा जिल्ह्यातील करोना संबंधीत नागरिकांचा तपशिल कळविला आहे,
जिल्ह्यातील एकूण परदेश प्रवासावरून परतलेल्या नागरिकांची संख्या (01/03/2020 ते 11/05/2020) – 1 हजार 608, परदेश प्रवासावरुन परतल्यानंतर निरीक्षणाखाली असलेल्या परंतु 14 दिवसांचा incubetion कालावधी पूर्ण केलेल्या नागरिकांची संख्या – 1 हजार 589, कोविड-19 बाधित व्यक्तींच्या संपर्कात निरीक्षणाखाली असलेल्या नागरिकांची संख्या- 14 हजार 305, कोविड-19 बाधित व्यक्तींच्या संपर्कात असलेल्या व घरामध्ये अलगीकरणात Home Quarantine ठेवलेल्या परंतु 14 दिवसांचा Incubetion कालावधी पूर्ण केलेल्या नागरिकांची संख्या- 4 हजार 937, आज रोजी घरामध्ये अलगीकरण आत Home Quarantine असलेले नागरिक- 8 हजार 853, शासकीय अलगीकरण कक्षामध्ये Institutional Qurantion असलेले नागरिक- 199, मयत नागरिकांची संख्या (पनवेल मनपा-7, पनवेल ग्रामीण-1 पोलादपूर-1, महाड-1) -10, कोविड-19 ने बाधित झालेले व उपचारानंतर बऱ्या झालेल्या नागरिकांची संख्या (पनवेल मनपा-78, पनवेल ग्रामीण 11, श्रीवर्धन-5 उरण-4, कर्जत-3, पोलादपूर-1, खालापूर-1) एकूण 103.

सद्य:स्थितीत करोना +ve असलेल्या (Active Cases) नागरिकांची संख्या- (पनवेल मनपा-95, पनवेल ग्रामीण-51, उरण-52, अलिबाग-3, महाड-2 ) एकूण 203 .

नागरिकांच्या SWAB तपासणीबाबत माहिती पुढीलप्रमाणे-

जिल्ह्यातून कस्तुरबा गांधी रुग्णालय, मुंबई येथे तपासणीसाठी पाठविण्यात आलेल्या नागरिकांची संख्या- 1 हजार 579, कस्तुरबा गांधी रुग्णालय, मुंबई येथे तपासणी केल्यानंतर SWAB Testing न करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेल्या नागरिकांची संख्या- 36, SWAB तपासणी केलेल्या नागरिकांची संख्या-1 हजार 543, तपासणीअंती ‘-’ ve रिपोर्ट प्राप्त नागरिकांची संख्या- 1 हजार 197, तपासणीअंती रिपोर्ट मिळण्यासाठी प्रलंबित असणाऱ्या नागरिकांची संख्या- 30, आतापर्यंत जिल्हृयात तपासणी अंती ‘+’ ve रिपोर्ट प्राप्त नागरिकांची संख्या- 316, सद्यस्थितीत करोना ‘+’ ve असलेल्या नागरिकांची संख्या (Active Cases)-203, ‘+’ ve रिपोर्ट असलेले उपचारानंतर ‘-’ ve रिपोर्ट आलेले नागरिक संख्या-103, मयत नागरिकांची संख्या- 10 (पनवेल मनपा- 7, पनवेल ग्रामीण- 1, पोलादपूर-1,महाड-1) .

दिवसातील कोविड बाधित रुग्ण संख्येत झालेली वाढ – 66 (पनवेल मनपा–24, पनवेल ग्रामीण-15, उरण-27)

दिवसातील कोविड बाधित बरे झालेले रुग्ण- 12 (पनवेल मनपा- 9, पनवेल ग्रामीण-1,श्रीवर्धन-1, कर्जत-1)

दिवसातील मृत पावलेले रुग्ण – 00

By खबरबात 360 - एन. बी. व्हिडिओ

आम्ही साकारत आहोत प्रथमच वेबसाईट विश्वातील नवी संकल्पना 360 डिग्रीच्या भव्यतेतून "खबरबात ३६० डिग्री डॉट कॉम"

error: Content is protected !!