अलिबाग, दि.12 : जिल्हा प्रशासनाने दि.01 मार्च ते 12 मे 2020 दरम्यानचा जिल्ह्यातील करोना संबंधीत नागरिकांचा तपशिल कळविला आहे,
जिल्ह्यातील एकूण परदेश प्रवासावरून परतलेल्या नागरिकांची संख्या (01/03/2020 ते 12/05/2020) – 1 हजार 609, परदेश प्रवासावरुन परतल्यानंतर निरीक्षणाखाली असलेल्या परंतु 14 दिवसांचा incubetion कालावधी पूर्ण केलेल्या नागरिकांची संख्या – 1 हजार 589, कोविड-19 बाधित व्यक्तींच्या संपर्कात निरीक्षणाखाली असलेल्या नागरिकांची संख्या- 15 हजार 097, कोविड-19 बाधित व्यक्तींच्या संपर्कात असलेल्या व घरामध्ये अलगीकरणात Home Quarantine ठेवलेल्या परंतु 14 दिवसांचा Incubetion कालावधी पूर्ण केलेल्या नागरिकांची संख्या- 5 हजार 101, आज रोजी घरामध्ये अलगीकरण आत Home Quarantine असलेले नागरिक- 9 हजार 469, शासकीय अलगीकरण कक्षामध्ये Institutional Qurantion असलेले नागरिक- 191, मयत नागरिकांची संख्या (पनवेल मनपा-7, पनवेल ग्रामीण-2 पोलादपूर-1, महाड-1,कर्जत-1) -12, कोविड-19 ने बाधित झालेले व उपचारानंतर बऱ्या झालेल्या नागरिकांची संख्या (पनवेल मनपा-86, पनवेल ग्रामीण 11, श्रीवर्धन-5 उरण-5, कर्जत-3, पोलादपूर-1, खालापूर-1) एकूण 112.
सद्य:स्थितीत करोना +ve असलेल्या (Active Cases) नागरिकांची संख्या– (पनवेल मनपा-96, पनवेल ग्रामीण-54, उरण-56, अलिबाग-3, महाड-2,तळा-1 ) एकूण 212 .
नागरिकांच्या SWAB तपासणीबाबत माहिती पुढीलप्रमाणे-
जिल्ह्यातून कस्तुरबा गांधी रुग्णालय, मुंबई येथे तपासणीसाठी पाठविण्यात आलेल्या नागरिकांची संख्या- 1 हजार 657, कस्तुरबा गांधी रुग्णालय, मुंबई येथे तपासणी केल्यानंतर SWAB Testing न करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेल्या नागरिकांची संख्या- 36, SWAB तपासणी केलेल्या नागरिकांची संख्या-1 हजार 621, तपासणीअंती ‘-’ ve रिपोर्ट प्राप्त नागरिकांची संख्या- 1 हजार 253, तपासणीअंती रिपोर्ट मिळण्यासाठी प्रलंबित असणाऱ्या नागरिकांची संख्या- 32, आतापर्यंत जिल्हृयात तपासणी अंती ‘+’ ve रिपोर्ट प्राप्त नागरिकांची संख्या- 336,
सद्यस्थितीत करोना ‘+’ ve असलेल्या नागरिकांची संख्या (Active Cases)-212, ‘+’ ve रिपोर्ट असलेले उपचारानंतर ‘-’ ve रिपोर्ट आलेले नागरिक संख्या-112, मयत नागरिकांची संख्या- 12 (पनवेल मनपा- 7, पनवेल ग्रामीण- 2, पोलादपूर-1, महाड-1,कर्जत-1) .
दिवसातील कोविड बाधित रुग्ण संख्येत झालेली वाढ – 20 (पनवेल मनपा–9, पनवेल ग्रामीण- 4, उरण-5,कर्जत-1, तळा-1)
दिवसातील कोविड बाधित बरे झालेले रुग्ण- 09 (पनवेल मनपा- 8, उरण-1,)
दिवसातील मृत पावलेले रुग्ण – 02 (पनवेल ग्रामीण-1, कर्जत-1)

By खबरबात 360 - एन. बी. व्हिडिओ

आम्ही साकारत आहोत प्रथमच वेबसाईट विश्वातील नवी संकल्पना 360 डिग्रीच्या भव्यतेतून "खबरबात ३६० डिग्री डॉट कॉम"

error: Content is protected !!